I høst stilte vi oss et viktig spørsmål:
Hva er det viktigste vi kan love oss selv, våre produsenter og kjære kunder? Gjennom å granske oss selv og hva vi er aller best på, fant vi frem til et godt løfte:
God smak skal gi økt lønnsomhet for alle – i alle ledd.

Med mye kunnskap, lang erfaring og bred kompetanse mener vi oss kapable til å levere på dette løftet.
Derfor sier vi nå: God smak skal lønne seg.
Signert Palmer Group.


Vi fant ut at vår styrke i markedet er knyttet til de personlige og gode relasjonene vi har dyrket til våre kjære kunder og produsenter. Vi bygger tillit på et personlig detaljnivå. Vårt gode navn og rykte er avhengig av at vi er kjent for å levere produkter av høy kvalitet til riktig pris. Vi passer på, og følger opp våre kunder og leverandører ned i minste detalj, slik at alle sikrer, eller aller helst, øker sin lønnsomhet. 


Vi gjør alle valg og vurderinger med stor omhu. Ja, vi har et stort utvalg, men det er nøye sammensatt for å tilby våre kunder en optimal bredde.

Det er summen av dette som gjør at Palmer Group med stolthet kan sette sin signatur på våre leveranser.

Opplev Palmer Group ved å melde deg på nyhetsbrevet.

Vi har som ledd i våre høye krav til oss selv og vår nærhet til både kunder og produsenter, lansert en helt ny profil som vi håper vil bli gjenkjent og assosiert med «personlig», «kunnskap» og «profesjonell».